Search result

Trần Văn Chương

Hình ảnh về Ông Bà Trần Văn Chương, song thân Bà Trần Lệ Xuân
Ông bà Trần Văn Chương (bên phải) tháp tùng tổng thống Ngô Đình Diệm đến Hoa Kỳ (17.05.1957)

Vài hình ảnh về Ông Bà Trần Văn Chương, song thân Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu)

Vài hình ảnh về ông bà Trần Văn Chương, hai nhân vật quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa và là sông thân của bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) Ông Trần Văn Chương (1898 – 1986) là một luật sư Việt Nam, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thời kỳ Đế

Đọc thêm

Những giờ Việt văn – Du Yên

Lên trung học, năm 1963, tôi được vào Trường Nữ Trung Học Gia Long. I. Đôi dòng lịch sử: Trường được khởi công xây cất từ năm 1913 và khánh thành vào

1 2 3