Search result

vua Hàm Nghi - Page 4

ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH BÙI SƠN DUÂN

Nhớ lại đạo diễn điện ảnh Bùi Sơn Duân

Đạo diễn điện ảnh Bùi Sơn Duân vừa là tên nghề nghiệp vừa là tên thật. Ông sinh năm 1932 tại Phú Yên và mất vào tháng 2 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Trước 30/4/1975, đạo diễn Bùi Sơn Duân cộng tác với Trung tâm Quốc Gia điện ảnh (trực thuộc bộ Thông Tin) thực

Đọc thêm
Quitter la version mobile