Thời Pháp Thuộc - Page 3

Nam Phương Hoàng hậu cùng hai con

791 views

Nam Phương Hoàng hậu dạo chơi trong công viên cùng với Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Liên.


Son Altesse Impériale Nam Phương (Parfum du Sud), née Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, se promenant dans un parc avec le Prince Bảo Long et la Princesse Phương Liên.


Her Imperial Highness Phương Nam (South Parfum), born Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, walking in a park with Prince Bảo Long and Princess Phương Liên.

Vua Bảo Đại trong một chuyến công du tại Maroc

566 views

Vua Bảo Đại, năm 1932 khi ông 19 tuổi, trong một chuyến công du tại Maroc và người em họ (hoàng thân Vĩnh Cẩn) cùng ông Si Abd Al Rahman Barjach, Tổng trấn Rabat (thủ đô Maroc).


Sa Majesté l’Empereur d’Annam Bảo Đại, en 1932 à l’âge de 19 ans lors d’un voyage officiel au Maroc, à sa droite se trouvait son excellence Si Abd Al Rahman Barjach, Pacha de Rabat, et à sa gauche, son cousin le prince Vĩnh Cẩn.


His Majesty the Emperor of Annam Bảo Đại, in 1932 at the age of 19 during an official trip to Morocco, to his right was his excellence Si Abd Al Rahman Barjach, Pasha of Rabat, and to his left, his cousin Prince Vĩnh Cẩn.

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

893 views

Vua Khải Định (Nguyễn Phúc Bửu Đảo), hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) và hoàng thân Vĩnh Cẩn (cầm nón) trong chuyến công du tại Pháp, Marseille, ngày 21 tháng 06 năm 1922. Người khoát tay lên vai hoàng tử Vĩnh Thuy là ông Albert Sarraut (Bộ trưởng Bộ thuộc địa).


L’Empereur Khải Định (de son vrai nom Nguyễn Phúc Bửu Đảo), le Prince Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (fils unique de l’empereur Khải Định et futur Empereur Bảo Đại) et le Prince Vĩnh Cẩn, cousin du Prince Vĩnh Thụy, qui tient le chapeau conique, lors d’une visite officielle en France – ici à Marseille le 21 juin 1922. Se tenant à côté du Prince Vĩnh Thụy est Albert Sarraut, gouverneur général de l’Indochine.


The Emperor Khải Định (born Nguyễn Phúc Bửu Đảo), Prince Vĩnh Thụy (born Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, only son of Emperor Khải Định and future Emperor Bảo Đại) and Prince Vĩnh Cẩn, cousin of Prince Vĩnh Thụy who holds the conical hat, during an official visit in France – Marseille by June 21st 1922. standing next to Prince Vĩnh Thụy is Albert Sarraut, Governor General of Indochina.

Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

895 views

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,


Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Bồn kèn tại Saigon vào năm 1938

485 views

Bồn kèn tại giao lộ đường Bonnard và Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955) – Phía trước là Vườn hoa Francis Garnier (Công trường Lam Sơn sau 1955) và nhà hát Lớn.
Được gọi là bồn kèn vì ngày xưa, thời thuộc dân Pháp, chủ nhật dàn kèn Pháp lên đây thổi giúp vui cho dân Sài Gòn nghe.
(Sài Gòn, năm 1938)


Îlot central situé au carrefour de la rue Bonnard et Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ après 1955) – Plus loin à l’arrière plan est l’Opéra de Saigon et entre les deux, se trouve le jardin Francis Garnier. Appelé “Bồn kèn” (traduit littéralement par “Bassin de trompette”) parce qu’un orchestre français avait l’habitude de jouer sur cette petite place, tous les dimanches, pour divertir les saigonais.
(Saigon, 1938)


Central square at the crossroads of the streets Bonnard and Charner (Lê Lợi and Nguyễn Huệ after 1955) – Further in the background is the Saigon Opera House and between the two, is the Francis Garnier garden. Called “Bồn kèn” (literally translated as “trumpet Basin”) because a French orchestra used to play on that little square every Sunday to entertain the saigonese.
(Saigon, 1938)

Cột cờ Thủ Ngữ Saigon

641 views

Cột cờ Thủ Ngữ (Pointe des Blagueurs) và nhà của ông Vương Thái (Wang Thai), bên trái là rạch Bến Nghé. Cột cờ Thủ Ngữ được người Pháp cho dựng lên vào tháng 10 năm 1865, nhầm báo hiệu để cho tàu thuyền ra vào Cảng nên biết vào ngay hay chờ đợi. Từ “Thủ ngữ” có nghĩa là sở canh tuần tàu biển.
(Sài Gòn năm 1875)


La célèbre Pointe des Blagueurs et la maison de Monsieur Wang-Tai (Vương Đại), un très riche commerçant d’origine chinoise. La Pointe des Blagueurs a été érigée par les français en octobre 1865 pour surveiller et autoriser les entrées et sorties des bateaux du port de Saigon.
(Saigon, 1875)


The famous Signal Mast (Pointe des Blagueurs) at Saigon and the house of Mr. Wang-Tai, a very rich born-chinese businessman. The Signal Mast was built by French in October 1865, at the place where the Saigon river met the Arroyo Chinois, to inform and authorize the entry and exit of vessels from the Saigon’s port.

Tòa thánh Cao Đài nhìn từ trên cao

427 views

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (cách trung tâm Thành phố Tây Ninh khoảng 4 km về phía đông nam.) được chụp từ trên cao, tháng 07 năm 1948.


Vue aérienne du temple Cao Dai à Tay Ninh (à environ 4 km au Sud-Est du centre ville de Tay Ninh au Sud du Vietnam), le 7 mai 1948.


Aerial view of Cao Dai Temple in Tay Ninh (about 4 km in southeast of Tay Ninh town, in Southern of Vietnam), May 7, 1948.

Nhà hát lớn Saigon vào năm 1938

563 views

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm 1900 bởi kiến trúc sư người Pháp Félix Olivier. Kiến trúc của nhà hát được lấy cảm hứng từ Nhà hát Opéra Garnier ở Paris, trong khi phần mặt nhà hát thì lại lấy cảm hứng từ Petit Palais, Cung điện nhỏ, ở Paris.
(Saigon, 1938)


L’Opéra de Saigon, construit en 1900 par l’architecte Félix Olivier, a été inspiré par l’Opéra Garnier de Paris, tandis que sa façade est une réplique du Petit Palais de Paris.
(Saigon, 1938)


Saigon Opera House, built in 1900 by architect Félix Olivier, was inspired by the Opera Garnier in Paris, while its facade is a replica of the Petit Palais in Paris.
(Saigon, 1938)

Boulevard de la Somme

576 views

Có thể là đường Boulevard De La Somme ( Hàm Nghi sau 1955 và ngày nay ). Phía xa bên phải là bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn.
(Sài Gòn tháng 07 năm 1948)


Probablement le Boulevard de la Somme (Hàm Nghi après 1955). Au loin, sur la droite, on aperçoit le port Bạch Đằng de la rivière Saigon.
(Saigon Juillet 1948)


Probably the Boulevard de la Somme (Hàm Nghi after 1955). In the distance, on the right, we see the Bạch Đặng port on the Saigon River.
(Saigon July 1948)

Garage Charner

403 views

Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955).
(Sài Gòn năm 1953)


Le fameux garage Charner (Renault Austin Chevrolet), situé sur la rue Charner (Nguyễn Huệ après 1955).
(Saigon 1953)


The famous Charner Garage (Renault Austin Chevrolet), located on the street Charner (Nguyễn Huệ after 1955).
(Saigon 1953)

Chợ Bến Thành vào năm 1938

601 views

Một góc nhìn của chợ Bến Thành vào năm 1938.


Une vue du fameux marché Bến Thành en 1938.


A view of the famous market Bến Thành in 1938.

Khách sạn Continental Palace vào năm 1950

489 views

Đường Catinat, trước Nhà Hát Lớn (phía trước Nhà Hát Lớn là vườn hoa Francis Garnier không thấy được trên hình) và khách sạn Continental nổi tiếng.
(Sài Gòn trong những năm 50)


La rue Catinat, devant le Grand Théâtre (devant le Grand Théâtre se trouve le jardin Francis Garnier, invisible sur la photo)  et le célèbre Continental Palace.
(Saigon dans les 1950)


Catinat Street, in front of the Grand Theatre (not seen on the picture is the Francis Ganier garden in front of the Grand Theatre) and the famous Continental Palace.
(Saigon in 1950’s)

Nam Phương Hoàng Hậu tương lai

302 views

Nguyễn Hữu Thị Lan ( Nam Phương hoàng hậu ) trong thời gian du học tại Pháp.  Sinh năm 1914, bà là con gái một nhà hào phú Nam bộ là ông Nguyễn Hữu Hào và là cháu ngoại ông Lê Phát Đạt, tức Huyện Sỹ, người giàu nhất Nam bộ đầu thế kỷ 20.
(Bức ảnh được chụp vào những năm 1920 khi bà còn đang du học ở Pháp)


Nguyễn Hữu Thị Lan (future l’impératrice Nam Phương) lors de ses études en France. Née en 1914, elle fut la fille du riche homme d’affaires Nguyễn Hữu Hào et petite-fille de Lê Phát Đạt, l’homme le plus riche du Sud du Vietnam au début de XXème siècle.
(La photo a été prise dans les années 20 lors de ses études en France)


Nguyen Huu Thi Lan (future Empress Nam Phương) during her studies in France. Born in 1914, she was the daughter of the rich businessman Nguyen Huu Hào and granddaughter of Lê Phát Đạt, the richest man in South Vietnam in early twentieth century.
(The photo was taken in the 20s during her studies in France)

Xe ngựa ở Sài Gòn vào khoảng năm 1938

387 views

Bến xe ngựa gần chợ Bến Thành, phía trước là đường Schroeder ( Phan Chu Trinh ngày nay ), phía cửa Tây Chợ Bến Thành.
(Sài Gòn năm 1938)


L’arrêt des calèches situé à la porte Ouest du marché Bến Thành, devant est la rue Schroeder (Phan Chu Trinh de nos jours).
(Saigon en 1938)


Carriages stop located at the western gate of the market Bến Thành, in front is the Schroeder Street (Phan Chu Trinh nowadays).
(Saigon in 1938)

Vườn hoa Francis Garnier

1120 views

Vườn hoa Francis Garnier ( Công trường Lam Sơn sau 1955 ) và bồn kèn tại giao lộ đường Bonnard và Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955), bên trái hình là tiệm “Auto-Hall” bán các loại xe hơi, bên phải là nhà hàng Pancrazi mở đến tối khuya.
(Sài Gòn năm 1938)


Jardin Francis Garnier (Place Lam Sơn après 1955) et le carrefour de la rue Bonnard et Charner (Lê Lợi et Nguyễn Huệ après 1955). Sur la gauche, le concessionnaire “Auto-Hall” et sur la droite, le magasin Pancrazi.
(Saigon en 1938)


Garden Francis Garnier (Square Lam Sơn after 1955) and the crossroads of Bonnard and Charner Street (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955). On the left, the cars dealer “Auto-Hall” and on the right, the store Pancrazi.
(Saigon in 1938)

Phía trong bệnh viện Gia Định

256 views

Phía trong bệnh viện Gia Định. Bức hình được chụp vào khoảng năm 1930.


Une vue de l’intérieur de l’hôpital Gia Định.
(Saigon 1930)


A view from inside the hospital Gia Định.
(Saigon 1930)

Bệnh viện Gia Định 1930

1275 views

Trước cổng bệnh viện Gia Định (Hopital de Gia Dinh).
Sau năm 1945, Hôpital de Gia Định được đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Văn Học. Sau năm 1968, bệnh viện được xây rộng ra nhầm đáp ứng số lượng bệnh nhân càng tăng cao và đổi tên thành Trung tâm thực tập y khoa Gia Định. Từ sau năm 1975, bệnh viện được đổi tên thành bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
(Sài Gòn 1930)


Devant l’hôpital de Gia Định.
Après 1945, l’hôpital prit le nouveau nom Nguyễn Văn Học, avant d’être agrandi en 1968. A partir de 1975, l’hôpital Nguyễn Văn Học devient Nhân Dân Gia Định.
(Saigon en 1930)


In front of the hospital Gia Định.
After 1945, the hospital was renamed Nguyễn Văn Học before being expanded in 1968. Since 1975, Nguyễn Văn Học Hospital becomes the Gia Định People’s Hospital.
(Saigon in 1930)

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1948

1220 views

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, hay còn được gọi là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ( Cathédrale Notre-Dame de Saïgon ). Ngôi nhà thờ đầu tiên được lập ở đường Số 5, ngay trên địa điểm của một ngôi chùa nhỏ bị bỏ hoang. Vì nhà thờ quá nhỏ nên vào năm 1863, Đô đốc Bonard đã quyết định cho khởi công xây dựng ở nơi khác một nhà thờ khác bằng gỗ bên bờ “Kinh Lớn”. Cố đạo Lefebvre tổ chức “Lễ đặt viên đá đầu tiên” xây dựng nhà thờ vào ngày 28 tháng 3 năm 1863. Hoàn thành vào năm 1865, nhà thờ bằng gỗ ban đầu được gọi là Nhà thờ Saigon. Tháng 8 năm 1876, Thống đốc Nam kỳ Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án thiết kế nhà thờ mới và đã chọn đồ án của kiến trúc sư J. Bourard. Ngày 7 tháng 10 năm 1877, Giám mục Isidore Colombert đặt viên đá đầu tiên.


Cathédrale Notre-Dame de Saïgon (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) a été construit par les français. Sa construction a été initiée en Août 1876 par le Gouverneur de la Cochinchine Marie Jules Dupré qui a choisi le projet de l’architecte Jules Bourard. Ses premières pierres ont été posées, le 7 octobre 1877, par Mgr Isidore Colombert.


Basilica of Our Lady of The Immaculate Conception (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) was built by the French. Its construction was initiated in August 1876 by the Governor of Cochinchina Marie Jules Dupré who chose the design by architect Jules Bourard. On 7 October 1877, Bishop Isidore Colombert laid the first stone in an inaugural ceremony.

Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc

989 views

Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc, tự là Ái Dân, biệt hiệu Tây Sơn Đạo, về nhà sau lễ nửa đêm bằng xe xích lô của giáo chủ.
(Tây Ninh tháng 07 năm 1948)


Le Pape du Caodaïsme Phạm Công Tắc de retour, sur le cyclo papal, après sa messe de minuit.
(Tây Ninh, Juillet 1948)


Caodaist Pope Phạm Công Tắc on the return way, in the papal tricycle, after holding midnight mass.
(Tây Ninh, July 1948)