Thời Pháp Thuộc - Page 4

Dinh Norodom năm 1948 D

Dinh Norodom năm 1948

14/04/2016
Dinh Norodom thời Pháp thuộc, Sài Gòn tháng 07 năm 1948. Viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn đã được ông Thống đốc
Saigon 1950 S

Sài Gòn 1950

12/04/2016
Một đôi trai gái đang đi dạo trên đường Tabert (Nguyễn Du bây giờ) Ở bên trái là Tòa đô chánh Sài gòn, thời Pháp thuột được gọi là Dinh Xã Tây (bây
Go toTop