Browse Tag

Sài Gòn - Page 7

Hôpital de Gia Dinh 1930

Bệnh viện Gia Định 1930

Trước cổng bệnh viện Gia Định (Hopital de Gia Dinh).Sau năm 1945, Hôpital de Gia Định được đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Văn Học. Sau năm 1968, bệnh viện được xây rộng ra nhầm đáp ứng số lượng bệnh nhân càng tăng cao và đổi tên thành Trung tâm thực tập y khoa Gia Định. Từ

Đọc thêm
1 5 6 7
Quitter la version mobile