Browse Tag

Sài Gòn - Page 7

Đức Bà Sài Gòn 1948

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1948

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, hay còn được gọi là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ( Cathédrale Notre-Dame de Saïgon ). Ngôi nhà thờ đầu tiên được lập ở đường Số 5, ngay trên địa điểm của một ngôi chùa nhỏ bị bỏ hoang. Vì nhà thờ

Đọc thêm
1 5 6 7
Quitter la version mobile