Cuộc Sống Đời Thường - Page 4

Vũ Nữ ou Geisha V

Vũ Nữ ou Geisha

12/04/2016
Hai vũ nữ đang ngồi hút thuốc khi chỡ vũ trường mở cửa. Vũ nữ là những phụ nữ được gọi làm bầu bạn với những người đàn ông ở những hộp
Saigon 1950 S

Sài Gòn 1950

12/04/2016
Một đôi trai gái đang đi dạo trên đường Tabert (Nguyễn Du bây giờ) Ở bên trái là Tòa đô chánh Sài gòn, thời Pháp thuột được gọi là Dinh Xã Tây (bây
Go toTop