Browse Tag

Sài Gòn - Page 3

Nhìn từ trên không của sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn (góc kênh Tàu) nhìn từ trên không

Bức ảnh này chụp sông Sài Gòn (từ góc kênh Tàu) từ trên cao vào khoảng những năm 1930-1940. Thời gian được chứng minh nhờ vào hình ảnh tòa nhà là trụ sở của Ngân hàng Đông Dương (được xây dựng bởi kiến trúc sư người Pháp Félix Dumail trong khoảng thời gian từ năm

Đọc thêm
1 2 3 4 5 7
Quitter la version mobile