Browse Tag

Sài Gòn - Page 3

Sài Gòn - Toàn Cảnh Kênh Tàu và cầu quây

Sài Gòn – Toàn Cảnh Kênh Tàu và cầu quây

Bức ảnh này, có lẽ được chụp vào khoảng năm 1900, từ phía Kênh Tàu (tiếng Anh : Arroyo Chinese và trong tiếp Pháp : Arroyo chinois), có lẽ từ dưới chân cột đèn tín hiệu (hình dưới cho thấy vị trí của cột đèn). Ống kính nhiếp ảnh gia hướng về phía tây, nghĩa

Đọc thêm
1 2 3 4 5 7
Quitter la version mobile