Browse Tag

Thế kỷ XIX

Gia Định Báo Số 1 Năm 1866

Gia Định Báo – Số 1 năm thứ hai (tháng giêng 1866)

Gia Định Báo (嘉定報) được cho là tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt mới (chữ Quốc ngữ), được sáng lập bởi Trương Vĩnh Ký (còn biết dưới tên Petrus Ký), được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Đây là phương tiện truyền thông hoàn toàn mới mẻ khi

Đọc thêm
Quitter la version mobile