Browse Category

Sài Gòn - Page 5

Saigon 1950

Sài Gòn 1950

Sài Gòn

Một đôi trai gái đang đi dạo trên đường Tabert (Nguyễn Du bây giờ) Ở bên trái là Tòa đô chánh Sài gòn, thời Pháp thuột được gọi là Dinh Xã Tây (bây giờ là Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Un couple se promenant sur la rue Tabert (Nguyễn Du de

Đọc thêm
1 3 4 5
Exit mobile version