Browse Tag

Ngô Đình Nhu

Cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm

Vài hình ảnh của hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Nhu sau khi ám xát

Sau khi bị lật đổ bởi các tướng lĩnh dưới quyền ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm cùng em trai – cố vấn Ngô Đình Nhu lánh nạn tại nhà thờ Cha Tam, sáng ngày hôm sau Diệm cùng với Nhu gọi điện và ra hàng lực lượng đảo chính. Hai anh

Đọc thêm