Browse Tag

Văn Cao

Nhạc sĩ Văn Cao

70 năm tình ca Việt Nam – Kỳ 4 (Văn Cao) – Phần 2

Từ ca khúc đầu tay Buồn tàn thu, Văn Cao đã sử dụng ngũ cung để viết về một hình ảnh quen thuộc trong nghệ thuật châu Á: người phụ nữ đan áo ngồi chờ đợi. Sau Buồn tàn thu, ông còn viết hai ca khúc khác về mùa thu là Thu cô liêu và

Đọc thêm