Tag archive

Thái Thanh

Hòn Vọng Phu - Lê Thương

Vài dòng về tiểu sử và tác phẩm của Nhạc Sĩ Lê Thương

in Memory

Lê Thương tên thật là Ngô Đình Hộ, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1914, tại phố Hàm Long, Hà Nội, trong một gia đình bố mẹ là những nghệ sĩ cổ nhạc. Một bài viết khác cho rằng Lê Thương sinh tại Nam Định. Chi tiết về cuộc đời…

Keep Reading

Go to Top