Lam Phương

Vài dòng tâm sự về “Chuyến đò vỹ tuyến” của nhạc sĩ Lam Phương

3 mins read
Chuyến đò vỹ tuyến - Lam Phương

Nếu như “Câu hò bên bờ Hiền Lương” là tiếng lòng của người dân Việt ở bờ bắc sông Bến Hải thì “Chuyến đò vỹ tuyến” là tiêu biểu cho tâm tình của những người anh em ở bờ Nam. Nhạc sỹ Lam Phương sáng tác bản “Chuyến đò vỹ tuyến” độ năm 1956-1957, khi