Browse Tag

Lam Phương

Chuyến đò vỹ tuyến - Lam Phương

Vài dòng tâm sự về “Chuyến đò vỹ tuyến” của nhạc sĩ Lam Phương

Nếu như Câu hò bên bờ Hiền Lương là tiếng lòng của người dân Việt ở bờ bắc sông Bến Hải thì Chuyến đò vỹ tuyến là tiêu biểu cho tâm tình của những người anh em ở bờ Nam. Nhạc sỹ Lam Phương sáng tác bản Chuyến đò vỹ tuyến độ năm 1956-1957, khi

Đọc thêm