Tag archive

Lam Phương

Chuyến đò vỹ tuyến - Lam Phương

Vài dòng tâm sự về “Chuyến đò vỹ tuyến” của nhạc sĩ Lam Phương

in Media

Nếu như “Câu hò bên bờ Hiền Lương” là tiếng lòng của người dân Việt ở bờ bắc sông Bến Hải thì “Chuyến đò vỹ tuyến” là tiêu biểu cho tâm tình của những người anh em ở bờ Nam. Nhạc sỹ Lam Phương sáng tác bản “Chuyến đò vỹ…

Keep Reading

Go to Top