Tag archive

Dương Thiệu Tước

Đêm Tàn Bến Ngự

Chuyện về “Đêm Tàn Bến Ngự” của Dương Thiệu Tước

in Memory

Lời 1: Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng Nhớ chăng non nước Hương Bình! Có những ngày xanh, Lưu luyến bao tình, Vương mối tơ mành! Hàng cây soi bóng nước Hương, Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn. Nhưng thoảng…

Keep Reading

Dương Thiệu Tước

70 năm tình ca Việt Nam – Kỳ 5 (Dương Thiệu Tước)

in Media

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sinh ngày 14.01.1915. Quê ông ở làng Vân Đình, quận Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Xuất thân từ một giòng họ khoa bảng. Ông là cháu nội cụ Dương Khuê (1836-1898). Cụ đỗ Tiến Sĩ và làm quan dưới triều Nguyễn.…

Keep Reading

Go to Top