Browse Tag

Điện Ảnh

Khôi phục điện ảnh Sài Gòn trước 1975

Khôi phục những di sản điện ảnh miền Nam trước 1975

Sau 1975, nếu văn chương và âm nhạc của miền Nam vẫn được lưu trữ chủ yếu thông qua các tác giả rồi dần dần được phổ biến trở lại qua các nhà xuất bản, các nhà xuất bản, trung tâm âm nhạc trong và ngoài nước, thì điện ảnh miền Nam – vốn là

Đọc thêm