Tag archive

Thẩm Thúy Hằng

Thẩm Thúy Hằng

Thẩm Thúy Hằng – Sắc đẹp một thời Saigon

in Memory

Trước năm 1975, Thẩm Thúy Hằng là “minh tinh màn bạc” bởi không chỉ đóng nhiều phim trong nước mà còn tham gia nhiều phim trong khu vực Đông Nam Á. Nổi lên từ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng mang luôn biệt…

Keep Reading

Go to Top