Browse Tag

Phim Tài Liệu

Last Days In Vietnam

Những Ngày Cuối Cùng Ở Việt Nam (Last Days in Vietnam)

Bộ phim “Last days in Vietnam” (Những ngày cuối ở Việt Nam) về đề tài Chiến tranh Việt Nam cùng 14 phim tài liệu khác đã lọt vào danh sách 15 phim tài liệu được cân nhắc cho hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc” do Oscar công bố ngày 12.02.2011. “Last days in Vietnam”

Đọc thêm