Browse Tag

Phạm Duy

Nha Trang

Tìm lại “Nha Trang Ngày Về” của cố nhạc sĩ Phạm Duy

Sinh ra và lớn lên ở một miền biển gần Nha Trang nên chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với thành phố này. Từ lúc biết nghêu ngao bản “Nha Trang Ngày Về” của nhạc sỹ Phạm Duy, dường như những lần đến và đi Nha Trang mang lại cho chúng tôi

Đọc thêm
Quitter la version mobile