Browse Tag

Ẩm Thực

Tiệm mì 60 năm không ngủ

Tiệm mì Nguyên Lợi 60 năm không ngủ của 3 thế hệ người Hoa ở Sài Gòn

Sài Gòn

Tiệm mì 60 năm không ngủ của 3 thế hệ người Hoa ở Sài Gòn, mỗi đêm bán 600 vắt mì, 6kg hoành thánh, khách ra vào liên tục 3 người bán không xuể. Sự phát triển của ẩm thực Hoa cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen ăn uống của người Sài

Đọc thêm
Quitter la version mobile