1960's - Page 2

Đám tang ở Saigon

42 views
1 min read
Ngã tư Hai Bà Trưng và Thái Lập Thành

Một đám tang tại ngã tư Hai Bà Trưng và Lập Thái Thanh (Đông Từ hôm nay). Saigon vào những năm 1960 Une procession funéraire au carrefour des Hai Bà Trưng et Thái Lập Thành (Đông Du de nos jours). Saigon dans les années 1960 A funeral procession at the crossroads of Hai Ba Trưng

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

110 views
1 min read
Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961 Les plus beaux clichés de Saigon en 1961 The best shots of Saigon in 1961