Search result

Lệ Thu - Page 2

Gia Định Báo – Số 4 năm thứ hai (tháng tư 1866)

Gia Định Báo – Số 4 năm thứ hai (tháng tư 1866)

Gia Định báo phát hành trong phạm vi vùng chiếm đóng của thực dân Pháp lúc đó là 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nội dung chính của Gia Định báo ban đầu gồm 2 phần: công vụ và tạp vụ. Phần công vụ chuyên về các vấn đề chính trị, pháp lý, công quyền,

Đọc thêm
1 2 3 4 9
Quitter la version mobile