Search result

Chúa Nguyễn - Page 5

THƯƠNG XÁ TAX

Good Bye Thương xá Tax

Có thể nói là Good Bye Forever (vĩnh biệt) Thương xá Tax vì hôm nay nhà đầu tư bắt đầu phá bỏ công trình 130 năm tuổi gắn bó với tên tuổi Sài Gòn. Mấy năm trước (2010) là Givral café nổi tiếng đi vào cát bụi bởi Vincom.So với Sài Gòn 300 năm tuổi

Đọc thêm
1 3 4 5