Search result

Việt Nam - Page 8

Cao Đài 1948

Tòa thánh Cao Đài nhìn từ trên cao

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (cách trung tâm Thành phố Tây Ninh khoảng 4 km về phía đông nam.) được chụp từ trên cao, tháng 07 năm 1948. Vue aérienne du temple Cao Dai à Tay Ninh (à environ 4 km au Sud-Est du centre ville de Tay Ninh au Sud du Vietnam), le 7

Đọc thêm
1 6 7 8
Quitter la version mobile