Search result

Trịnh Công Sơn - Page 3

Chùa Thiên Hậu Chợ Lớn
Chùa Thiên Hậu Chợ Lớn

Văn hóa người Minh Hương ở Sài Gòn

Có thể thấy được sinh hoạt văn hóa sinh động của người Hoa trước đây và hiện nay thì không có gì hơn là đến khu Chợ Lớn. Trong Nhà truyền thống góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi (xưa gọi là đường Cây Mai) thường có triễn lãm và các hình ảnh xưa

Đọc thêm