Search result

Thanh Sơn - Page 3

Bàn Thiên
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Một dấu ấn thời khai hoang còn tồn tại: Bàn thiên

Bàn Ông Thiên, nghĩa là bàn thờ Ông Trời, cũng có người gọi là Bàn Thông Thiên với ý nghĩa thông thiên triệt địa, là lời cầu nguyện của người thông đến trời, thấu cả đất. Nhưng đa số người dân Nam Bộ từ miền Đông tới miền Tây gọi gọn lại là Bàn Thiên.

Đọc thêm
Quitter la version mobile