Search result

hà nội - Page 2

Gánh xiếc đầu tiên của xứ Nam Kỳ

Andre Thận, ông tổ của nghành xiếc ở xứ Nam Kỳ

Gợi Nhớ

Nhìn lại lịch sử của ngành xiếc Việt Nam, có thể thấy gánh xiếc Cirque Jeune Annam (Tân Nam Việt) của ông Andre Thận ở Sa Đéc là một trong những gánh xiếc tiên phong lập ra từ năm 1917. Tuy nhiên, gánh xiếc của ông ban đầu phụ diễn màn mở đầu cho gánh

Đọc thêm
1 2 3 4 8
Quitter la version mobile