Search result

Việt Nam - Page 2

Nguyễn Đình Toàn - Đặng Thế Phong

Tác giả Nguyễn Đình Toàn viết về Đặng Thế Phong

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn, một trong những người đã đắc lực tham gia phát triển tân nhạc trước 1975 ở miền Nam đã có đôi lời nhận xét về nhạc sĩ Đặng Thế Thong. Đặng Thế Phong là một trong những nhạc sĩ tiền phong của chúng ta. Ông mất rất sớm, mới ngoài

Đọc thêm

Kể về cơm thố chợ Cũ năm xưa

Cơm là thực phẩm chánh của người Việt mình từ xưa đến nay. Có nhiều loại cơm quen thuộc như cơm trắng, cơm tẻ, cơm nếp, cơm chiên, cơm vắt, cơm nguội,

1 2 3 4 7