Lễ tế Nam Giao của Vua Khải Định vào tháng 3 năm 1924 (Phần 3)

1 phút đọc
Lễ tế Nam Giao của vua Khải Định

Các triều đại quân chủ Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của hệ tư tưởng Nho giáo, nhà vua được xem là Thiên tử, tuân theo mệnh trời để trị vì dân chúng. Chính vì vậy, việc làm lễ Tế Nam Giao (tế trời đất) luôn được các triều đại phong kiến coi trọng. Dưới triều Nguyễn, lễ tế Nam Giao là nghi lễ quan trọng hàng đầu, được xếp vào hàng Đại tự, được tổ chức long trọng dịp đầu xuân.

Sau đây là loạt ảnh quý về lễ tế đàn Nam Giao năm 1924 là lễ tế đàn Nam Giao cuối cùng trong sự nghiệp vua Khải Định.

Xin đọc phần 1
Xin đọc tiếp phần 2
Xin đọc tiếp phần 4

Đội lễ nhạc của cung đình
Ban nhạc của vua
Đội vệ binh danh dự trên sân sau điện Thái Hòa
Vua Khải định chuẩn bị rời điện Kiến Trung
Đoàn xe xích lô kéo chở quan bộ triều đình
Cỗ xe hoàng gia
Kiệu hoàng
Tập dượt cho buổi lễ tế Nam Giao
Dựng các bàn thờ tại đàn Nam Giao. Trong hình là một án thờ trên Phương đàn.
Trên sân trước Đại Cung Môn trước giờ vua lên đường đi tế Nam Giao.
Kiệu hoàng đã được chuẩn bị để rước vua ở điện Cần Chánh.
Sân điện Cần Chánh trước lúc vua lên đường đi tế Nam Giao.
Quan lại đang đợi rước vua ở điện Cần Chánh.
Đoàn Ngự đạo rời Kinh thành Huế qua ngả cửa Thượng Tứ (Mirador VIII, theo cách gọi của Tây).
Quitter la version mobile