Dinh Thượng Thơ – Bureaux du secrétariat du gouvernement cochinchine – Khu trung tâm hành chính Sài Gòn và Nam Kỳ

1 phút đọc

Khu trung tâm hành chính Sài Gòn và Nam Kỳ

Quitter la version mobile