Con đường đến vinh quang 8

1 phút đọc

Các thí sinh đi vào quảng trường thi Nam Ðịnh (năm 1897), họ phải tự làm lều và đặt chõng để viết bài

Quitter la version mobile