Duc

Áo dài Việt Nam – Saigon 1953

539 views

Áo dài Việt Nam viếng thăm chiến hạm Mỹ USS Rochester (CA-124) tại bến Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1953. Femmes vietnamiennes en tunique Áo dài visitant le célèbre croiseur lourd américain USS Rochester (CA-124) amarré au port Bạch Đằng, Saigon 1953. Vietnamese women dressed in tunic Áo dài visiting the famous

Đọc Thêm

Garage Charner

526 views

Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955). (Sài Gòn năm 1953) Le fameux garage

Đọc Thêm

An Nam

407 views

Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869. Les longs ongles d’un riche annamite

Đọc Thêm