Garage Charner

333 views

Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955). (Sài Gòn năm 1953) Le fameux garage

Đọc Thêm

An Nam

235 views

Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869. Les longs ongles d’un riche annamite

Đọc Thêm